Terenska nastava
28.4.2017.

Unatoč lošem vremenu terenska nastava izbornog kolegija Umjetnost sjevernog Jadrana od antike do srednjeg vijeka održala se u gradu Krku 28.4.2017. Po rimskim i ranosrednjovjekovnim lokalitetima studente 1. i 2. godine studija povijesti umjetnosti (FFRi) i sudionika Sveučilišta za 3. životnu dob u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci proveo je arheolog Matija Makarun. (fotografije: P.K.T., I.J., F.D.)