Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera (MIK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu MIK (SREBAK). Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

Izlaganja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji EASR 2021

Od 30.8. do 3.9.2021. u Pisi je održana 18. međunarodna znanstvena konferencija Europskog udruženja za istraživanje religije (European Association for the Study of Religions, IAHR Regional Conference). U okviru središnje teme konferencije „Resilient religion“ svoja su istraživanja predstavili Danko Dujmović, Palma Karković Takalić (i Petra Predoević Zadković). Zbog pandemije COVID-19 konferencija je održana hibridno- u prostorima Sveučilišta u Pisi te u virtualnom okruženju.

Program skupa može se pogledati na poveznici:

Programme

  1. Izlaganja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji IMC 2021 Leave a reply
  2. 15.6.2021. Muzej Kozare Prijedor, otvorenje izložbe Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci Leave a reply
  3. Terenska nastava studenata povijesti umjetnosti na Cresu Leave a reply
  4. Predavanja u palači Moisè Leave a reply
  5. Nagrada dr. sc. Palmi Karković Takalić Leave a reply
  6. Povijesno-umjetničko istraživanje staroga grada Ledenica u kontekstu održivog razvoja Vinodolskoga kraja, virtualna izložba Leave a reply
  7. Predavanje mr. sc. Sunčice Mustač “Kuća fresaka u Draguću – prilog valorizaciji zidnog slikarstva Istre” Leave a reply
  8. 6. STRUČNI SKUP VRŠNJAČKOG MENTORIRANJA “Kulturna i umjetnička baština Rijeke u kontekstu Primorsko-goranske županije” Leave a reply
  9. DESETI DAN PU Leave a reply