Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera (SREBAK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu SREBAK. Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

Međunarodni znanstveni skup “Choir Stalls and Their Patrons”

U organizaciji Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci i međunarodne udruge Misericordia International održat će se međunarodni znanstveni skup “Choir Stalls and Their Patrons”, 13. i 14. rujna 2018., na Filozofskom fakultetu u Rijeci (207, II. kat).

Program skupa je ovdje.

Ljubazno ste pozvani!

  1. Uspješno održan znanstveni skup “Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti” Leave a reply
  2. Znanstveni skup ”Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti” 18. svibnja 2018. Leave a reply
  3. Otvorena izložba “Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti” na Korzu 14.05.2018. Leave a reply
  4. prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić održala predavanje “Ikonografija prikaza i ikonologija slike” na KBF-u u Đakovu Leave a reply
  5. Izložba i skup “Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti” Leave a reply
  6. Održana gostujuća predavanja dr. sc. Ane Konestra i Andreja Janeša, dipl. arheol. Leave a reply
  7. Održano predstavljanje knjige prof. dr. sc. Nevena Budaka “Hrvatska povijest od 550. do 1100” Leave a reply
  8. Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Nevena Budaka “Hrvatska povijest od 55. do 1100” petak, 13.04.2018. u 14h Leave a reply
  9. Obavijest o predavanjima profesora Ivana Stevovića i Jelene Erdeljan Odelenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu Leave a reply