Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera (MIK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu MIK (SREBAK). Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

15.6.2021. Muzej Kozare Prijedor, otvorenje izložbe Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci

U utorak 15. lipnja 2021. u Muzeju Kozare Prijedor otvorena je izložba Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci na kojoj su kronološki, po godinama otkrića, od 1914. do 2014., predstavljeni najvažniji arheološki lokaliteti i spomenici s područja Rijeke i okolice. Obrađeni materijali datiraju od razdoblja prapovijesti sve do 17. stoljeća. Autorice izložbe su dr. sc. Palma Karković Takalić, članica Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci i suradnica Petra Predoević Zadković, prof.

Izložba je nastala istraživačkim radom autorica u okviru projekta „Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera“, koji sufinancira Sveučilište u Rijeci te njihovom suradnjom s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka, Konzervatorskim odjelom u Rijeci, Hrvatskim restauratorskim zavodom i kolegama arheolozima koji su ustupili arhivsku dokumentaciju: stare nacrte, fotografije, karte te suvremene digitalne materijale s arheoloških i srodnih istraživanja.

Gostovanje izložbe u Muzeju Kozare Prijedor dio je projekta znanstveno-stručne razmjene između Katedre i Muzeja naziva Inter flumina Sanum et Oeneum. Arheološka baština kao povod suvremenom dijalogu. Projekt sufinanciraju Muzej Kozare Prijedor, Grad Rijeka i Filozofski fakultet u Rijeci. Cilj projekta je ostvariti stručni i znanstveni dijalog, utvrditi i usporediti način na koji se istražuju i interpretiraju srodni lokaliteti i spomenici, postavit temelj budućoj suradnji između navedenih

  1. Terenska nastava studenata povijesti umjetnosti na Cresu Leave a reply
  2. Predavanja u palači Moisè Leave a reply
  3. Nagrada dr. sc. Palmi Karković Takalić Leave a reply
  4. Povijesno-umjetničko istraživanje staroga grada Ledenica u kontekstu održivog razvoja Vinodolskoga kraja, virtualna izložba Leave a reply
  5. Predavanje mr. sc. Sunčice Mustač “Kuća fresaka u Draguću – prilog valorizaciji zidnog slikarstva Istre” Leave a reply
  6. 6. STRUČNI SKUP VRŠNJAČKOG MENTORIRANJA “Kulturna i umjetnička baština Rijeke u kontekstu Primorsko-goranske županije” Leave a reply
  7. DESETI DAN PU Leave a reply
  8. Nagrada Sveučilišta u Rijeci Palmi Karković Takalić za nastavnu izvrsnost – a.g. 2019./2020. Leave a reply
  9. Izlaganje P. Karković Takalić na međunarodnoj konferenciji “Communicating Objects. Material, Literary and Iconographic Instances of Objects in a Human Universe in Antiquity and the Middle Ages” Leave a reply