Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera (SREBAK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu SREBAK. Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

  1. M. Vicelja-Matijašić održala izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu u Bruxellesu Leave a reply
  2. 16. znanstveni simpozij Dani Cvita Fiskovića, Rab, 26.-29.9.2018. Leave a reply
  3. Choir Stalls Conference Gallery Leave a reply
  4. Međunarodni znanstveni skup “Choir Stalls and Their Patrons” Leave a reply
  5. Uspješno održan znanstveni skup “Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti” Leave a reply
  6. Znanstveni skup ”Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti” 18. svibnja 2018. Leave a reply
  7. Otvorena izložba “Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti” na Korzu 14.05.2018. Leave a reply
  8. prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić održala predavanje “Ikonografija prikaza i ikonologija slike” na KBF-u u Đakovu Leave a reply
  9. Izložba i skup “Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti” Leave a reply