Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera (MIK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu MIK (SREBAK). Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

20 godina Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci

Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci obilježio je prigodnim svečanim skupom 20. obljetnicu svog osnutka. Članovi OPU FFRI tom su prilikom predstavili svoj rad i postignuća ostvarena tijekom njihovog rada na Odsjeku (osim prof. dr. sc. Marijana Bradanovića koji je bio spriječen prisustvovati).
Okupljene sudionike, studente i goste pozdravio je dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, a skupu se obratio i dr. sc. Vladimir P. Goss, profesor emeritus, član OPU FFRI u mirovini. Fotografijama sa skupa predstavljamo trenutno zaposlene članove Odsjeka za povijest umjetnosti koji su sudjelovali u skupu.
  1. Važnost „dugog“ 18. stoljeća za poznavanje riječke antičke baštine Leave a reply
  2. 3rd International Conference Studies in Art History and Archaeology of the North Adriatic from Antiquity to the Middle Ages Leave a reply
  3. 16th-17th November, 2023 – 3rd International Conference: Studies in Art History and Archaeology of the North Adriatic from Antiquity to the Middle Ages Leave a reply
  4. Arheološka istraživanja u Akvileji Leave a reply
  5. Izlaganja članova katedre n međunarodnom kongresu u Leedsu Leave a reply
  6. Intervju s dr. sc. Vladimirom P. Gossom Leave a reply
  7. Third International Conference Studies in Art History and Archaeology of the North Adriatic from Antiquity to the Middle Ages Leave a reply
  8. Obrana doktorske disertacije Petre Predoević Zadković Leave a reply
  9. Zbornik radova posvećen profesoru Vladimiru P. Gossu pod naslovom “Potisnute teme u umjetnosti i humanistici” Leave a reply