Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera (MIK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu MIK (SREBAK). Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

Međunarodni znanstveni skup “Migracije, granice i kontekst u razvoju kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti”

International conference “Migrations, Borders and Context in Development of Late Antique and Medieval Art”

Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci organizira međunarodni znanstveni skup pod nazivom Migracije, granice i kontekst u razvoju kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti / Migrations, Borders and Context in Development of Late Antique and Medieval Art. Skup će se održati 23. listopada 2020. online na Zoom Pro platformi Sveučilišta u Rijeci. Pristup je osiguran za sve zainteresirane.

Program skupa i sve relevantne informacije možete pronaći na: http://srebak.ffri.hr

Link za pristup skupu:
https://zoom.us/j/95536608140?pwd=VW5JT2pxUm4vaDB6aVNjQnFndzdZdz09

PROGRAM

  1. Objavljeno trinaesto izdanje časopisa IKON – časopis ikonografskih studija Leave a reply
  2. Predavanje Valerije Gligora, mag. archeol. i Andreja Janeša, mag. archeol. Leave a reply
  3. Projekt dokumentacije postojećeg stanja staroga grada Ledenica Leave a reply
  4. Terenska nastava u Čabarskom kraju – 3.12.2019. Leave a reply
  5. Terenska nastava, Zadar 15.11.2019. Leave a reply
  6. École française de Rome, otvorenje izložbe „Cento anni di ricerche archeologiche a Rijeka (Fiume)“ – 9. 10. 2019. Leave a reply
  7. Gostovanje poster-izložbi „Stoljeće arheoloških istraživanja u Rijeci“ i „”Ars lignea Adriatica, odabrani primjeri drvorezbarene umjetničke baštine sjevernog Jadrana” 6.9.2019. u Crnoj Gori Leave a reply
  8. Predavanje Marine Vicelje-Matijašić na Boston University of Venice 1. i 2. srpanj 2019. Leave a reply
  9. Barbara Španjol-Pandelo izlagala na međunarodnom kongresu medievističkih studija u Leedsu Leave a reply