Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera (MIK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu MIK (SREBAK). Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

Izlaganje P. Karković Takalić na međunarodnoj konferenciji “Communicating Objects. Material, Literary and Iconographic Instances of Objects in a Human Universe in Antiquity and the Middle Ages”

Od 27. do 29. studenog 2020. održana je online međunarodna znanstvena konferencija
“Communicating Objects Material, Literary and Iconographic Instances of Objects
in a Human Universe in Antiquity and the Middle Ages”, na kojoj je P. Karković Takalić.
predstavila istraživanje naslova “Unusual Objects on a Votive Altar Dedicated to Isis from Galižana”. Organizator konferencije bilo je Sveučilište u Bukureštu, Odsjek za Staru povijest, arheologiju i povijest umjetnosti. Progma skupa i knjižica sažetaka mogu se pogledati ovdje.

 1. Šesti skup doktorskih i post-doktorskih studenata humanističkih i društvenih znanosti “Art and Nature”

  Sixth Conference for Doctoral and Post-Doctoral Students in Humanities and Social Sciences “Art and Nature”
  Leave a reply
 2. Foto galerija – “Migracije, granice i kontekst u razvoju kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti” Leave a reply
 3. Međunarodni znanstveni skup “Migracije, granice i kontekst u razvoju kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti”

  International conference “Migrations, Borders and Context in Development of Late Antique and Medieval Art”
  Leave a reply
 4. Četrnaesti međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija 2020 Leave a reply
 5. Objavljeno trinaesto izdanje časopisa IKON – časopis ikonografskih studija Leave a reply
 6. Predavanje Valerije Gligora, mag. archeol. i Andreja Janeša, mag. archeol. Leave a reply
 7. Projekt dokumentacije postojećeg stanja staroga grada Ledenica Leave a reply
 8. Terenska nastava u Čabarskom kraju – 3.12.2019. Leave a reply
 9. Terenska nastava, Zadar 15.11.2019. Leave a reply