Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke

Tema Urbanizam kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke dio je sveučilišnog projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera (MIK), projekta Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija i interesno područje članica istraživačkog tima Petre Predoević Zadković i Palme Karković Takalić.

Rad na temi započeo je 2011. godine istraživanjima za izradu doktorske disertacije P. Predoević Zadković naslova Urbanizam srednjovjekovne Rijeke (mentor: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, doc. dr. sc. Marijana Kovačević). Godine 2013., projektom Topografska karta Tarsatike, u sklopu jednogodišnjih sufinanciranja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, obuhvaćena je znanstvena i stručna obrada podataka sa svih do sada istraživanih arheoloških lokaliteta grada Rijeke. Mapiranje antičkih i kasnoantičkih nalaza Tarsatike izvedeno je s ciljem utvrđivanja i definiranja urbanog prostora te reintrepetacije njegova karaktera. Program se u 2014. godini nastavlja kroz projekt Topografska karta Tarsatike- digitaizacija i medijacija kojega također sufinancira Grad Rijeka. Na navedenim projektima sudjeluju i surađuju Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković i Josip Višnjić. Cilj projekata je utvrđivanje i reinterpretacija povijesne urbane strukture Rijeke, prezentacija antičkih korijena grada i promidžba riječke urbane arheologije.

Rezultati spomenutih arheoloških, povijesnih, povijesno-umjetničkih, arhivskih, topografskih i urbanističkih istraživanja te njihove metodološke okosnice objedinjene su u projektu MIK (SREBAK). Istraživanja obuhvaćaju prikupljanje materijalnih i pisanih izvora o urbanizmu i arhitekturi kasnoantičke i srednjovjekovne Rijeke, njihovu sistematizaciju i interpretaciju s ciljem detaljne analize povijesnoga razvoja i transformacije gradskoga prostora. Usporedno, kroz projekt digitalizacije i medijacije predviđa se izrada topografske karte, tlocrta i 3D rekonstrukcija važnih arhitektonskih jedinica i urbanističkih dijelova, stvaranje on-line baze podataka i medijacija sadržaja te predstavljanje rezultata istraživanja stručnoj i široj javnosti.

Recent Posts

Izložba “Un secolo di ricerche archeologiche a Rijeka/Fiume”, Trst 15.12.2021.

U srijedu 16.12.2021. u Civico Museo d’Antichità J. J. Winckelmann u Trstu, održano je otvorenje izložbe “Un secolo di ricerche archeologiche a Rijeka/Fiume”, Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka. Dr. sc. Palma Karković Takalić tom je prilikom kratkim predavanjem i vodstvom prisutnima predstavila riječku povijest, rimske i srednjovjekovne lokalitete. Izložba je organizirana pod pokroviteljstvom Comune di Trieste, Generalnog konzulata RH u Trstu, Ministarstva vanjskih poslova RH i Sveučilišta u Rijeci. Dio je UNIRI projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera, voditeljice prof. dr. sc. Marine Vicelja-Matiašić. Izložba će biti otvorena do 16. siječnja 2022. Posebno nam je zadovoljstvo bilo to što su na otvorenju sudjelovali i studenti 1. godine povijesti umjetnosti i talijanistike našeg fakulteta Katarina Kruljac i Ivan Katranček.

  1. Poziv na izložbu “Un secolo di ricerche archeologiche a Rijeka/Fiume” Leave a reply
  2. Galerija fotografija Međunarodnog znanstvenog skupa “Otpor i promjene u kulturi i umjetnosti srednjovjekovlja” Leave a reply
  3. Međunarodni znanstveni skup „Otpor i promjene u kulturi i umjetnosti srednjovjekovlja, Resistance and changes in the culture and art of the Middle Ages“ Leave a reply
  4. Gostujuća predavanja 18.10. i 22.10. Leave a reply
  5. FOTO GALERIJA – 6. SKUP DOKTORSKIH I POSTDOKTORSKIH STUDENATA HUMANISTIČKIH STUDIJA Leave a reply
  6. VI. kongres hrvatskih povjesničara Leave a reply
  7. 6. SKUP DOKTORSKIH I POSTDOKTORSKIH STUDENATA HUMANISTIČKIH STUDIJA Leave a reply
  8. Izlaganja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji EASR 2021 Leave a reply
  9. Izlaganja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji IMC 2021 Leave a reply