Kontakt

Kontakt SREBAK

Adresa:

Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka
Filozofski fakultet
Sveučilište u Rijeci
Sveučilišna avenija 4
51 000 Rijeka

 
Tel: +385 51 265 776
E-mail: cis@ffri.hr