Romanika u međuriječju Save i Drave i europska kultura

Romanika u međuriječju Save i Drave i europska kultura

Projekt Romanika u međuriječju Save i Drave i europska kultura dio je dugoročnog istraživanja spomeničke baštine međuriječja Save i Drave u vremenu romanike (12.-13. st.), te određivanja njenog mjesta u kulturi europskog Zapada.

Projekt ima tri istraživačke faze:

  1. rekonstrukcija spomeničkog pejsaža (teritorijalna organizacija, naselja, fortifikacije, komunikacije);
  2. analiza postojeće spomeničke baštine (uključuje arheološke nalaze i rekonstrukcije na temelju opisa, ilustracija, itd.);
  3. interpretacija materijala u okviru srednjoeuropske i opće zapadnoeuropske kulture.

Projekt uključuje iscrpnu reambulaciju predloženog terena na temelju dosadašnjih povijesnih, povijesno-umjetničkih, arheoloških i etnoloških spoznaja, određivanje mreže naselja (gradovi, sela, imanja, utvrde) i komunikacija, njihovu valorizaciju i hijerarhizaciju te ulogu u prostornoj organizaciji (1. faza). Izrađuje se inventarizacija spomeničke srednjovjekovne baštine istraživanog područja. Cilj projekta je rekonstrukcija umjetničkog i kulturnog pejsaža, odnosno, spoznaja mogućih presijecanja više takvih simultanih pejsaža (npr., urbani – ruralni), dakle utvrđivanje konteksta za slijedeću (2.) fazu istraživanja. Uz intenzivni terenski karakter, tema ima i studijsko-kabinetski aspekt obrade podataka na temelju postojeće literature i suradnje s arheologijom te analize arhivske građe. Provjera rezultata vršena je komparacijom s materijalom susjednih zemalja (Istočne Alpe, Karpatska kotlina) s naglaskom na rubna područja ugarsko-hrvatske zajednice (npr. Erdelj), a uz konzultiranje stručnjaka za ta područja. Primjena ovih istraživanja predviđena je u nizu područja – znanosti (povijesne znanosti, povijest umjetnosti, arheologija), zaštiti okoliša i kulturne ekologije (zajedničkog djelovanja čovjeka i prirode), zaštiti spomenika i kultunog nasljeđa, prostornom planiranju, obnovi i razvoju RH, turizmu, prometu i vezama.

 

Projektni tim:

Dr. sc. Vladimir P. Goss, prof. emeritus – voditelj projekta

Znanstveni novaci:

Mr. sc. Vjekoslav Jukić (2007.-2011.), od 2011. suradnik istraživač

Tihana Puc (2007.-2008.)

Danko Dujmović (2008.-2013.)

Maja Cepetić (2009.-2013.)

Suradnici istraživači i konzultanti:

Dr. sc. Vlasta Begović, Institut za arheologiju (2002.-2006.)

Dr. sc. Željko Tomičić, Institut za arheologiju (2002.-2006.)

Dr. sc. Diana Vukičević-Samaržija (2002.-2006.)

Prof. dr. sc. Ernő Marosi, Mađarska akademija znanosti i umjetnosti, Eötvös Loránd University (ELTE), Budimpešta, Mađarska (2002.-2006.)

Dr. sc. Hermann Fabini, ABF Architekturbüro Fabini, Sibiu, Rumunjska (2002.-2006.)

Zdenko Samaržija (2002.-2006.)

Prof. dr. sc. Vesna Mikić, Arhitektonski fakultet u Zagrebu (2007.-2013.)

Dr. sc. Goran Jakovljević, Gradski muzej Bjelovar (2007.-2013.)

Romanika u međuriječju – publikacije