Istraživanje povijesnog kulturnog krajolika

Istraživanje povijesnog kulturnog krajolika

 

Pogled na srednjovjekovni Ivanić (danas Kloštar Ivanić) s jugozapada, 2014.

Sukladno projektu Romanika u međuriječju Save i Drave i europska kultura u okviru kojeg su vršena istraživanja za izradu doktorskih disertacija Biskupski posjedi Dubrava, Ivanić i Čazma: teritorijalna organizacija, naselja i spomeniciElementi kulturnog
krajolika u pisanim izvorima od 11. do kraja 13. stoljeća u međuriječju
Save i Drave na području Zagrebačke biskupije (mentori: dr. sc. V. P. Goss, prof. emeritus i prof. dr. sc. N. Budak) teme istraživanja usmjerene su prvenstveno na fenomen povijesnog kulturnog krajolika pri čijem se istraživanju koristi interdisciplinarni pristup, s naglaskom na znanstvene metode povijest umjetnosti i povijesti. Većina istraživačkih tema vezana je uz interdisciplinarne studije naselja, njihovih položaja i međuodnosa (teritorijalne organizacije), povijesnih uvjeta njihova nastanka, te logike (cestovnih) komunikacija i položaja fortifikacija tijekom 12. i 13. stoljeća na području zapadnog dijela Međuriječja. Naglasak je na nastanku i ulozi ključnih naselja, pri čemu se detaljno analiziraju tragovi srednjovjekovnih formacija i struktura, posebice očuvane srednjovjekovne spomeničke baštine, koji u svojem međuodnosu unutar mikrolokacije pomažu utvrditi tipologiju, odnosno izgled naselja u određenom povijesnom periodu. Istraživanjem spomeničke baštine ona se s obzirom na karakteristike i komparativni materijal smješta u uži, odnosno širi kulturno-umjetnički krug. Takva istraživanja u temeljnom su smislu bitna za istraživanje određenog šireg geografskog područja čime se pak dobiva slika šire teritorijalne i upravno-administrativne organizacije prostora, odnosno povijesnog kulturnog krajolika svojstvenog određenom razdoblju.