Partneri

Partneri SREBAK projekta:

Grad Rijeka,
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci,
Konzervatorski odjel u Rijeci,
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci.