3D rekonstrukcija ranokršćanske bazilike

3D rekonstrukcija ranokršćanske bazilike

Rijeka bazilika 1 titl

Na stranicama sveučilišnog projekta SREBAK po prvi puta se objavljuje 3D rekonstrukcija ranokršćanske bazilike na lokalitetu Pul vele crikve u Rijeci. Rekonstrukcija je autorski rad Josipa Višnjića, konzervatora arheologa, voditelja Odjela za kopnenu arheologiju za jedinice izvan Zagreba, Hrvatskog restauratorskog zavoda i Vjekoslava Gašparovića, arhitekta inženjerske zadruge za projektiranje, urbanizam i oblikovanje, Praksa iz Pule. Izrada 3D rekonstrukcije financirana je iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu, u sklopu projekta Topografska Karta Tarsatike, digitalizacija i medijacija te sredstvima UNIRI projekta SREBAK.

Tijekom arheoloških radova 2008. i 2009. godine potvrđeni su i istraženi dijelovi monumentalnog ranokršćanskog sakralnog kompleksa koji se nalazio na prostoru današnje crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, a na mjestu starijeg antičkog građevinskog sloja. Radovi su utvrdili postojanje narteksa u cijeloj širini crkvenog tijela, te istočnog dijela trobrodne bazilike čiji je prostor bio podijeljen kolonadama gusto postavljenih stupova. U prostoriji, uz južnu stranu narteksa i južnog broda bazilike pronađen je kameni sarkofag. Crkva je bila kršćanski centar kasnoantičkog naselja Tarsatika, a prema arheološkim ostacima se može datirati u drugu polovicu 5. stoljeća.

Idejnom rekonstrukcijom dobiveni su prikazi moguće prostorne dispozicije bazilike iz nekoliko perspektiva. Na istočnom dijelu bazilike rekonstrukcija se temeljila na položaju i dimenzijama istraženih struktura, dok je ukupna dužina i visina arhitekture dobivena prema pretpostavljenim kanonima ranokršćanskog graditeljstva, u skladu s tipološkim karakteristikama perioda izgradnje i namjene građevine. Prostorni (3D) model bazilike izrađen je na temelju geodetske snimke arheoloških nalaza temelja nekoliko faza same građevine. Za izradu 3D modela korišten je program Rhinoceros 4 (NURBS modelling for Windows), a za vizualiciju modela V-Ray renderer for Rhino.

Rijeka bazilika 2 titl

Rijeka bazilika 3 titl

Rjeka bazilika s termama 1 titl

Rjeka bazilika s termama 2 titl