Arheološka istraživanja u Akvileji

Poslijedoktorandica dr. sc. Palma Karković Takalić, sudjelovala je u ime Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, OPU, kao nastavnik-mentor na međunarodnom arheološkom iskopavanju Sveučilišta u Trstu. Radi se o lokalitetu Via Gemina u Akvileji, na kojemu se istražuju ostaci jedne od središnjih insula rimskoga grada i kasnoantičke kuće, tzv. Domus dei “Putti danzanti”.