Obrana doktorske disertacije Petre Predoević Zadković

Kolegica i suradnica Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka pri OPU FFRI Petra Predoević Zadković u petak, 3. ožujka 2023. godine, u Rektoratu Sveučilišta u Zadru obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Urbanizam srednjovjekovne Rijeke” pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Emil Hilje, izv. prof. dr. sc. Laris Borić i doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo.
Čestitamo dr. sc. Predoević Zadković i mentorici prof. dr. sc. Marini Vicelja Matijašić!