Terenska nastava „KRK 2019.“

U okviru kolegija „Razvoj crkvenog svetišta od 400. do 1400“ održana je 11. siječnja 2019. terenska nastava na otoku Krku za studente 3. godine PDS. Seminarski dio nastave ove je godine bio usmjeren na tarsatičku baziliku čiji se ostaci nalaze ispod crkve Uznesenja Marijina u Rijeci. Cilj je bio ukazati na moguće načine oblikovanja svetišta, odnosno zapadnog dijela bazilike, u kojemu arheološka istraživanja nisu provedena. Studenti su samostalno, uz mentorstvo profesora, istražili ukupan povijesni kontekst u kojemu je bazilika izgrađena kako bi definirali crkvene, političke i kulturne veze Tarsatike i područja koja su mogla izravno utjecati na izgled njene gradske bazilike. Budući da je studentsko istraživanje ukazalo na povezanost Tarsatike i Krka, u okviru terenske nastave su posjećeni lokalitet Mirine i katedrala u Krku, čiju je stratigrafiju i najnovije rezultate arheoloških istraživanja uz vanjsku stranu perimetralnih zidova izložio arheolog Matija Makarun.