Povijesno-umjetničko istraživanje staroga grada Ledenica u kontekstu održivog razvoja Vinodolskoga kraja, virtualna izložba

U sklopu projekta  „Povijesno-umjetničko istraživanje staroga grada Ledenica u kontekstu održivog razvoja Vinodolskoga kraja“, voditeljice dr. sc. Palme Karković Takalić i projekta MIK s Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u RIjeci organizira se virtualna izložba o istraživanju staroga grada Ledenica. Internetska stranica projekta (i izložbe) je:https://ledenice.uniri.hr/.
Na izložbi će biti predstavljene stare fotografije i razglednice Ledenica, koje su u svojoj
zajednici prikupili učenici povijesne grupe OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski, pod
vodstvom Antonije Mažuranić, prof. Moći će se pregledati i stare karte, vedute lokaliteta, kao i suvremene zračne fotografije i 3D vizualizacije dijela arhitekture koje je izradio obrt Valdir. Cilj je potaknuti interes zajednice za očuvanjem ovoga vrijednoga srednjovjekovnoga lokalieta, ali i stvoriti kvalitetnu bazu podataka za njegovo daljnje znanstveno istraživanje.

Predavanje mr. sc. Sunčice Mustač “Kuća fresaka u Draguću – prilog valorizaciji zidnog slikarstva Istre”

Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka poziva Vas na predavanjesc. Sunčice Mustač

Kuća fresaka u Draguću – prilog valorizaciji zidnog slikarstva Istre

Srijeda, 5. svibnja 2021. u 10:00

Zoom – https://us02web.zoom.us/j/82257188805?pwd=WUI0NlU0bEYvMFhWOXpKRnRjSEV5dz09

Sunčica Mustač je konzervatorica savjetnica u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture RH u Puli. Suradnica je na znanstvenom projektu IRCLAMA pod vodstvom MICKAS Sveučilišta u Zagrebu te na projektu Hrvatske zaklade za znanost: “Croatian medieval heritage in European context: mobility of artists and transfer of forms, functions and ideas” – CROMART 2014.-2018. Od 2017. radi kao voditeljica Kuće fresaka u Draguću, odjela u sklopu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre u Puli, a od 2021. predaje zaštitu arheoloških spomenika na Filozofskom fakultetu u Puli. Voditeljica je niza programa obnove pokretne i nepokretne kulturne baštine na području Istre. Autorica i koautorica stručnih i znanstvenih radova i knjiga iz područja zaštite spomenika te srednjovjekovne skulpture i arhitekture.