Predavanje mr. sc. Sunčice Mustač “Kuća fresaka u Draguću – prilog valorizaciji zidnog slikarstva Istre”

Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka poziva Vas na predavanjesc. Sunčice Mustač

Kuća fresaka u Draguću – prilog valorizaciji zidnog slikarstva Istre

Srijeda, 5. svibnja 2021. u 10:00

Zoom – https://us02web.zoom.us/j/82257188805?pwd=WUI0NlU0bEYvMFhWOXpKRnRjSEV5dz09

Sunčica Mustač je konzervatorica savjetnica u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture RH u Puli. Suradnica je na znanstvenom projektu IRCLAMA pod vodstvom MICKAS Sveučilišta u Zagrebu te na projektu Hrvatske zaklade za znanost: “Croatian medieval heritage in European context: mobility of artists and transfer of forms, functions and ideas” – CROMART 2014.-2018. Od 2017. radi kao voditeljica Kuće fresaka u Draguću, odjela u sklopu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre u Puli, a od 2021. predaje zaštitu arheoloških spomenika na Filozofskom fakultetu u Puli. Voditeljica je niza programa obnove pokretne i nepokretne kulturne baštine na području Istre. Autorica i koautorica stručnih i znanstvenih radova i knjiga iz područja zaštite spomenika te srednjovjekovne skulpture i arhitekture.