Predavanje Valerije Gligora, mag. archeol. i Andreja Janeša, mag. archeol.

U utorak 17. prosinca 2019. s početkom u 10.15 sati, održana su gostujuća predavanja Valerije Gligora, mag. archeol. „3D modeli i dokumentiranje kulturne baštine“ i Andreja Janeša, mag. archeol. (HRZ) „Srednjovjekovni vinodolski kašteli Lopar i Ledenice“. Radi se o izlaganjima organiziranima u sklopu projekta dokumentiranja postojećeg stanja staroga grada Ledenica, Ministarstva kulture RH i Filozofskog fakulteta u Rijeci te projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera, Sveučilišta u Rijeci i Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka. Predavanja su bila dijelom kolegija Umjetnost romanike i Umjetnost gotike, preddiplomskog studija Povijesti umjetnosti u Rijeci.

 

Projekt dokumentacije postojećeg stanja staroga grada Ledenica

U razdoblju između listopada i prosinca 2019. proveden je niz terenskih i arhivskih istraživanja u okviru projekta dokumentacije postojećeg stanja staroga grada Ledenica. Sudjelovali su: asistentica na Katedri za umjetnost Starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Palma Karković Takalić, viši konzervator Hrvatskog restauratorskog zavoda Andrej Janeš, arheologinja Valerija Gligora iz tvrtke za izradu 3D modela Valdir d.o.o., te nekoliko studenata arheologije i povijesti umjetnosti.

Cilj ovogodišnjih radova bilo je raščišćavanje vegetacije i snimanje postojećeg stanja arhitekture groblja i crkve sv. Jurja smještenih neposredno izvan bedema staroga grada Ledenica, njihovo povijesno i povijesno-umjetničko istraživanje te izrada zračnog, tlocrtnog snimka čitavog lokaliteta grada radi planiranja daljnjih radova. Rezultati će biti predstavljeni na dvama međunarodnim i jednom domaćem znanstvenom skupu te nizom javnih predavanja u Rijeci i Novom Vinodolskom.

Projekt je financiralo Ministarstvo kulture RH uz potporu Grada Novi Vinodolski i projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera, Katedre za umjetnost Starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci.

 

Terenska nastava u Čabarskom kraju – 3.12.2019.

U utorak 3. prosinca 2019. u sklopu projekta Vršnjačkog mentoriranja, studenti diplomskog studija povijesti umjetnosti s učenicima Srednje škole Čabar i asistenticom Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka P. Karković Takalić posjetili su ostatke kasnoantičkoga obramenoga sustava Claustra Alpium Iuliarum kod Prezida, lokalnu povijesnu zbirku i Crkvu sv. Marije Svetogorske kod Gerova. Po lokalitetima i zbirci proveli su ih Dejan Troha, nastavnik OŠ “P. Zrinski” i SŠ “V. Nazor” Čabar, koji je i sam nekoliko godina ranije, kao student Povijesti umjetnosti u Rijeci, sudjelovao u tom projektu, te umjetnik Damjan Kovač.