Projekt dokumentacije postojećeg stanja staroga grada Ledenica

U razdoblju između listopada i prosinca 2019. proveden je niz terenskih i arhivskih istraživanja u okviru projekta dokumentacije postojećeg stanja staroga grada Ledenica. Sudjelovali su: asistentica na Katedri za umjetnost Starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci, dr. sc. Palma Karković Takalić, viši konzervator Hrvatskog restauratorskog zavoda Andrej Janeš, arheologinja Valerija Gligora iz tvrtke za izradu 3D modela Valdir d.o.o., te nekoliko studenata arheologije i povijesti umjetnosti.

Cilj ovogodišnjih radova bilo je raščišćavanje vegetacije i snimanje postojećeg stanja arhitekture groblja i crkve sv. Jurja smještenih neposredno izvan bedema staroga grada Ledenica, njihovo povijesno i povijesno-umjetničko istraživanje te izrada zračnog, tlocrtnog snimka čitavog lokaliteta grada radi planiranja daljnjih radova. Rezultati će biti predstavljeni na dvama međunarodnim i jednom domaćem znanstvenom skupu te nizom javnih predavanja u Rijeci i Novom Vinodolskom.

Projekt je financiralo Ministarstvo kulture RH uz potporu Grada Novi Vinodolski i projekta Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera, Katedre za umjetnost Starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci.