Arheološka istraživanja u Akvileji

Poslijedoktorandica dr. sc. Palma Karković Takalić, sudjelovala je u ime Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, OPU, kao nastavnik-mentor na međunarodnom arheološkom iskopavanju Sveučilišta u Trstu. Radi se o lokalitetu Via Gemina u Akvileji, na kojemu se istražuju ostaci jedne od središnjih insula rimskoga grada i kasnoantičke kuće, tzv. Domus dei “Putti danzanti”. 

Izlaganja članova katedre n međunarodnom kongresu u Leedsu

Članovi Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka OPU FFRI, dr. sc. Nikolina Belošević, doc. dr. sc. Danko Dujmović i dr. sc. Palma Karković Takalić
sudjelovali su na konferenciji International Medieval Congress održanoj u
Leedsu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, od 03. do 06. 07.2023. Izlaganja su održana u sesiji naslova “A World of Steel and Stone: Networks of Defensive Structures in Medieval Slavonia, Croatia, and Dalmatia” koja se odvijala u hibridnom obliku, a uz članove katedre svoja su istraživanja predstavili dr. sc. Tomislav Matić (Hrvatski institut za povijest) i mag. hist. Matea Jurić (Odsjek za povijest, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu).

Intervju s dr. sc. Vladimirom P. Gossom

U Večernjem je listu 9.7.2023. objavljen intervju s dr. sc. Vladimirom P. Gossom, profesorom emeritusom i umirovljenim članom OPU FFRI povodom nagrade za životno djelo Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Intervju je dostupan online uz pretplatu, no donosimo ga ovim putem.