Održana terenska nastava (Claustra Alpium Iuliarum, riječki Stari grad, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka)

Tijekom travnja 2019., u okviru kolegija Umjetnost sjevernog Jadrana od antike do srednjeg vijeka, održane su dvije manje terenske nastave. Prva je obuhvaćala posjet lokalitetima na području Rijeke na kojima su očuvani dijelovi rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum. U sklopu druge terenske studenti su posjetili rimske i srednjovjekovne lokalitete i spomenike na području riječkog Starog grada te stalni postav Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka “Tragovi vremena”. Studente je vodila članica Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, asistentica Palma Karković Takalić, dok je stalni postav muzeja studentima približio kustos i arheolog Ranko Starac.

Okrugli stol “Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća”

Članice Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka Petra Predoević Zadković i Palma Karković Takalić izlagale su na Okruglom stolu “Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća” koji se povodom obilježavanja 300 godina proglašenja slobodne kraljevske luke Rijeka održao u petak, 22. ožujka 2019. u Državnom arhivu u Rijeci.

Predstavljeno istraživanje naslova “Von Penkov plan Rijeke,  urbanistička slika grada i luke 1766. godine” suradnice provode u okviru projekta “Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera”

Ketedre i Sveučilišta u Rijeci. Popis svih sudionika i tema okruglog stola možete pročitati ovdje.

Terenska nastava „KRK 2019.“

U okviru kolegija „Razvoj crkvenog svetišta od 400. do 1400“ održana je 11. siječnja 2019. terenska nastava na otoku Krku za studente 3. godine PDS. Seminarski dio nastave ove je godine bio usmjeren na tarsatičku baziliku čiji se ostaci nalaze ispod crkve Uznesenja Marijina u Rijeci. Cilj je bio ukazati na moguće načine oblikovanja svetišta, odnosno zapadnog dijela bazilike, u kojemu arheološka istraživanja nisu provedena. Studenti su samostalno, uz mentorstvo profesora, istražili ukupan povijesni kontekst u kojemu je bazilika izgrađena kako bi definirali crkvene, političke i kulturne veze Tarsatike i područja koja su mogla izravno utjecati na izgled njene gradske bazilike. Budući da je studentsko istraživanje ukazalo na povezanost Tarsatike i Krka, u okviru terenske nastave su posjećeni lokalitet Mirine i katedrala u Krku, čiju je stratigrafiju i najnovije rezultate arheoloških istraživanja uz vanjsku stranu perimetralnih zidova izložio arheolog Matija Makarun.