Stručnog usavršavanje za djelatnike Sveučilišta u Rijeci

U sklopu programa stručnog usavršavanja za djelatnike Sveučilišta u Rijeci, ERASMUS+, članice Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka OPU FFRI doc.dr.sc. Barbara Španjol-Pandelo i dr.sc. Palma Karković Takalić provele su, zajedno s doc.dr.sc. Kosanom Jovanović s Odsjeka za povijest FFRI, tjedan dana u Francuskoj i pri Sorbonne Université u Parizu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Frédérica Billeta. Jedan od rezultata njihovog boravka je rad na potpisivanju sporazuma bilateralne suradnje između Faculté des Lettres toga sveučilišta i Filozofskog fakulteta u Rijeci.