Poster-izlaganje P. Karković Takalić na međunarodnom seminaru Sacrum Facere u Trstu

Na 6. međunarodnom seminaru posvećenom antičkoj religiji i arheologiji Sacrum facere, održanom 24. i 25. svibnja 2019. u organizaciji Sveučilišta i Odjela za humanističke studije u Trstu, asistentica Palma Karković Takalić izložila je poster naslova „Sedatus Augustus. Testimonies of the ‘forgotten’ collegial god from the territory of civitas Maezeiorum (Dalmatia)“. Progma skupa možete pogledati ovjde.