Predavanje Marine Vicelje-Matijašić na međunarodnom znanstvenom skupu Iconologies – Global Unity or/and Local Diversities in Art History, Krakow, 23.-25.5.2019.

U organizaciji Jagiellonian sveučilišta u Krakowu održan je veliki međunarodni skup posvećen ikonologiji. Na skupu je marina Vicelja-Matijašić održala izlaganje Iconology – A Method or a Discipline? Art History Perspectives in South-East Europe.