Marina Vicelja-Matijašić sudjelovala na 54. međunarodnom kongresu medievističkih studija (54th International Congress on Medieval Studies) 9.-12.5.2019.

Marina Vicelja-Matijašić održala je izlaganje 11. svibnja 2019. naslova Online Resources in the Changing Paradigm of Medieval Studies na 54. međunarodnom kongresu medievističkih studija (54th International Congress on Medieval Studies) u sekciji koju je organizirao Indeks of Medieval Art Sveučilišta u Princetonu.