Terenska nastava ISTRA 2019

U okviru kolegija „Umjetnost starog vijeka“ i „Umjetnost ranog srednjeg vijeka“ održana je 7. lipnja 2019. terenska nastava u Istru za studente 1. godine PDS. Posjetili smo Nezakcij, odabrane antičke i ranosrednjovjekovne spomenike Pule i Poreča, kao i lapidarij u Novigradu.