Sacrum facere, IV Seminario di Archeologia del Sacro, Trst 2. – 3. 10. 2015.

Na međunarodnom seminaru posvećenom arheologiji i religiji, održanom u organizaciji Sveučilišta u Trstu i Odjela za humanističke studije u Trstu asistentica Palma Karković Takalić izložila je poster naslova “Cista mystica” come atributo di Mater Magna? Note su una statua proveniente dal territorio di Salona.

Publication1- Poster Palma- font 26