Predavanja u palači Moisè

U palači Moisè, dana 27. svibnja 2021., doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo (Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) i dr. sc. Matko Matija Marušić (nezavisni istraživač) održali su predavanje “Kasnosrednjovjekovna drvorezbarska umjetnička baština otoka Cresa”. U prvom je dijelu predavanja Matko Matija Marušić govorio o stanju istraživanja kasnosrednjovjekovne drvene skulpture sačuvane na otoku Cresu, dok je Barbara Španjol-Pandelo predstavila korska sjedala iz crkve creskog franjevačkog samostana.