Održano predavanje “Antička i ranosrednjovjekovna baština Rijeke i Kvarnera”

mozaikićU srijedu 14. ožujka 2015. članica Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka i voditeljica Centra za cjeloživotno obrazovanje odsjeka za povijest umjetnosti, asistentica Palma Karković Takalić održala je predavanje naslova “Antička i ranosrednjovjekovna baština Rijeke i Kvarnera”. Predavanje se održalo u sklopu jesenskoga ciklusa Sveučilišta za treću dob u organizaciji Centra za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci.