Održan znanstveni skup “Kršćanstvo u kulturi – međusobni utjecaji” u Rijeci

U petak, 13.listopada 2017., održan je znanstveni skup “Kršćanstvo u kulturi – međusobni utjecaji” u Rijeci povodom 70.obljetnice otvaranja Sjemeništa i Visoke bogoslovske škole u Rijeci (1947.-2017.).

Prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, govorila je na temu “Nova formula patosa i paradigma spasenja – čudotvorno raspelo u katedrali sv.Vida u Rijeci”.