Nikolina Belošević uspješno obranila doktorsku disertaciju ”Predromanička kamena liturgijska skulptura pulske biskupije”, na Sveučilištu u Zadru 12. veljače 2019.