3D rekonstrukcija rimskog domusa

Autor: Josip Višnjić (prema karti Anele Matešić)