Predavanje Marine Vicelje-Matijašić na Boston University of Venice 1. i 2. srpanj 2019.

Marina Vicelja-Matijašić održala je niz predavanja u prostorijama Bostonskog sveučilišta u Veneciji i u crkvi San Marco za studente ljetne škole Bostonskog sveučilišta, na temu Byzantium and the Arts of Adriatic