Marina Vicelja-Matijašić održala predavanje na Sveučilištu u Chicagu 6.5.2019.

Marina Vicelja-Matijašić održala je pozvano predavanje 6. svibnja 2019. na Odsjeku za povijest umjetnoti Sveučilišta u Chicagu na temu New Narratives for Early Medieval Art